Om Deltateamet

Deltateamet är,

  • En resultatdriven städfirma med fokus på långsiktiga affärsrelationer.
  • En attraktiv arbetsgivare med certifierad personal och kollektivavtalsenliga löner.
  • En miljömedveten organisation som arbetar med hållbarhet och kvalité.

Deltateamet AB

Företaget L&S Städservice AB startades 2012 och anlitade Älvis Städ AB som underleverantör. Så småningom köptes L&S Städservice AB upp av Älvis Städ. Idag står Ålvis Städ och Deltateamet tillsammans och erbjuder ett brett tjänsteutbud med hög kapacitet och en gedigen kunskap inom städservice. Deltateamet AB och Älvis Städ AB strävar efter nöjda kunder och levererar en garanti på professionellt utförda arbeten enligt beställning.

Målsättning

Deltateamet AB ska alltid leverera på topp och enligt beställarens önskemål.

Kvalitetssäkra utförda städtjänster.

Hur

Genom satsning på regelbundna personalutbildningar, bra kontroll- och ledningssystem och aktiv anpassning till utveckling av utrustning samt produkter inom branschen.

Arbetsmiljö

Via certifierad utbildning och kollektivavtalsenliga löner skapar vi en bra arbetsmiljö för både personal och kunder.